MKD

ENG

ЕВРО СУРОВИНА ПА

БАКАРЕН ГРАНУЛАТ

Бакарниот гранулат се добива со преработка на кабли и жици кои врват низ низа процеси, почнувајќи со првично рачно селектирање и одделување на шредер машини, просејување низ сито со разни димензии до финална магнетна сепарација, одвојување на бакарот до високо квалитетна преработка со чистина од 99.99% чист бакарен гранулат.

Типови на бакарен гранулат


Форма 01
Форма 02
Форма 03

Промотивно видео


За повеќе технички инфомрации во врска со бакарниот гранулат информирајте се на некој од нашите контакт телефони